นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ในการนี้อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและนำชมผลงาน นิทรรศการจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร