นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 “A Cup I made”

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา และอาจารย์วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ผู้บริหารโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 “A Cup I made ” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ชามเริญสตูดิโอ เขตพระนคร กรุงเทพฯ นิทรรศการดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานของคณาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน โดยใช้ผลงานสื่อสารความเป็นตัวตน ผ่านการสร้างสรรค์แก้วขึ้นมาจากดินและการใช้เทคนิคเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560

  

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร