นิทรรศการ “DE-SYNC” Master of Fine Arts in Design, Study in Progress Exhibition & Seminar 2023

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เตรียมพบกับงานนิทรรศการ “DE-SYNC”
Master of Fine Arts in Design, Study in Progress Exhibition & Seminar 2023

งานนิทรรศการจัดแสดงผลงานนักศึกษา และคณาจารย์ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2566-2 มิ.ย. 2566
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

พบกับการ Sync กันในสามหัวข้อ
💚Re-Think Design 💚Digital Technology
💚Cross Culture Capital Design

โดยในงานมีกิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ
1) The Future of Tech in Design and Art
โดยอาจารย์ศิวัช สุขศรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น.

2) Perspective of Arts in the Meta Era
โดยคุณไตรภัค สุภวัฒนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์

📍หากสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์ม https://forms.gle/T1h7m7xcu5SrErQR9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

💚ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : SU Design MFA หรือ เพจ De-sync Exhibition & Seminar 2023

#มัณฑนศิลป์ #DEC #ศิลปากร #Silpakorn #ปโท #การศึกษา #education #Design #Technology #Culture #desync

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร