นิทรรศการ Vision of Silpa Bhirasri : Immersive art (มองผ่านสายตาอาจารย์ศิลป์) ผลงานสร้างสรรค์ของผศ.ดร.ศุภชัย อารีย์รุ่งเรือง

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นิทรรศการ Vision of Silpa Bhirasri : Immersive Art (มองผ่านสายตาอาจารย์ศิลป์)
เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ อาคารนิทรรศการ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ หรือ หอศิลป์เจ้าฟ้า

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร