เนื่องด้วยอาจารย์พัชรา สัตตบรรณศุข อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดอภิธรรมในวันที่ 21 -22 กันยายน 2560 เวลา 18.45 น. ณ วัดตรีทศเทพ ศาลา 121 ปี อาคารทรงไทย 2 ชั้น อยู่ด้านหลังตัวเมรุ ซอยบ้านพานถม แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และกำหนดฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น.

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

เนื่องด้วยอาจารย์พัชรา สัตตบรรณศุข อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดอภิธรรมในวันที่ 21 -22 กันยายน 2560 เวลา 18.45 น. ณ วัดตรีทศเทพ ศาลา 121 ปี อาคารทรงไทย 2 ชั้น อยู่ด้านหลังตัวเมรุ ซอยบ้านพานถม แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และกำหนดฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น.

หมายเหตุ : ผู้ที่ประสงค์จะไปร่วมงาน ในวันที่ 21 กันยายน 2560 มีรถตู้ออกจากคณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เวลา 17.00 น.

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร