บรรยายพิเศษ หัวข้อ “มุมมองแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงาน”

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “มุมมองแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงาน” ให้แก่บุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม

 

อัลบั้มรูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153860070157042.1073742091.376658652041&type=3

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร