บริษัทอีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทอีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงานที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 เข้าร่วมงาน ผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลได้ที่ e-mail : internship@11street.co.th หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (66)0-2033-0172

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร