บริษัทเด มัสคิเทียร์ส จำกัด ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและ Workshop การพัฒนาทักษะการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทเด มัสคิเทียร์ส จำกัด ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและ Workshop การพัฒนาทักษะการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน โดยวิทยากรต่างชาติ จากสถาบันบริติช เคานซิล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนจากประเทศอังกฤษ ผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร