บริษัทเอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน concept “Energetic Workplace” เงินรางวัล 35,000 บาท

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัทเอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
concept “Energetic Workplace” เงินรางวัล 35,000 บาท
รายละเอียดคลิกที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1kAQtXyYahvSW1OsvtTtVZ_aVkk0pzZCv?usp=share_link

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร