บริษัทเอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวด การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สินค้าเด็ก concept “PLAY+LEARN+REST” เงินรางวัล 35,000 บาท

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัทเอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวด การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
สินค้าเด็ก  concept “PLAY+LEARN+REST”  เงินรางวัล 35,000 บาท
รายละเอียดคลิกที่ลิงค์: https://drive.google.com/drive/folders/1-E2V8xEC0QAuW48iBUUgXylrExUBkF8N?usp=share_link

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร