บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับการฝึกงานช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.facebook.com/thaibev.recruitment/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอิษฐาภรณ์ โพธิ์คำ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ที่ 02-785-5870

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร