บริษัท บัวหลวง หินอ่อน จำกัด ได้มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณ คุณนวลจันทร์ ประสานสรรพกิจ Managing Director บริษัท บัวหลวง หินอ่อน จำกัด ได้มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 จำนวน 5 รายดังนี้ 1. นายณัฐกมล มาแดง 2. นางสาวมาลินี วงษ์วิบูลย์สิน 3. นางสาวอรณิชา นิธิโภคปรีดา 4. นางสาวกัญญาภัค บุบผาสวรรค์ และ 5. นางสาวศิริรัตน์ ธนาเอนก

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร