ประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ “ไทยร่วมสมัย จากผืนผ้าถิ่นลี้ สู่งานแฟชั่น”

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรีร่วมกับสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญนักศึกษา นักออกแบบอิสระและผู้สนใจ ส่งผลงาน การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ “ไทยร่วมสมัย จากผืนผ้าถิ่นลี้ สู่งานแฟชั่น”เข้าประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติ หมดเขต 20 กรกฎาคม 2560 ผู้ใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โทร.02-904-2222 ต่อ 2226, 0897420042 หรือ facebook: สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต www.facebook.com/KBU.SchoolOfFashionDesign/

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร