ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยมและเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว รับชุด ระหว่างวันที่ 14-22พฤษภาคม 2565 ณ โรงฝึกพละศึกษา (โรงยิมเก่า) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

1.วันรับชุดโปรดนำใบสั่งจองพร้อมชำระเงินค่าประกัน ดังนี้

1.1 ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดละ 1,500 บาท

1.2 ชุดสูทสากลนิยม ชุดละ  1,000 บาท

1.3 ชุดเครื่องแบบปกติขาว ชุดละ 1,500 บาท

กรณีที่นักศึกษาวิชาทหารว่าที่ร้อยตรีจะใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาว เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศมาขอรับชุดด้วย

2.การคืนชุดครุยวิทยฐานะพร้อมรับเงินประกัน

2.1 หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 หลังเสร็จพิธี

จนถึงเวลา 19.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอพักทับแก้ว 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

2.2 วันที่ 12 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 – 19.00 น. คืนชุดพร้อมรับ

เงินประกัน ณ ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า) เลขที่ 72 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร. 090-991-0188,099-181-9449

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร