ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับคณะมัณฑนศิลป์ มีกำหนดวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะฯ

– นักศึกษาที่ศึกษาที่วังท่าพระ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศูนย์รวม 3 ชั้น 1 ห้อง 3101 เวลา 09.00 – 12.00 น.

– นักศึกษาที่ศึกษาที่พระราชวังสนามจันทร์ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงฝึกพละศึกษา (โรงยิมเก่า) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร