ประกาศการรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากลนิยม ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ประกาศ เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มารับชุดครุยวิทยฐานะฯระหว่างวันที่๑๙-๒๗พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงฝึกพละศึกษา(โรงยิมเก่า)มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

01k-1 02k 001k 01kfc

 

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร