ประกาศงดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เนื่องจากคณะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์  กำหนดจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน จึงงดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ในวันดังกล่าว

 

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร