ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ (ดาวน์โหลดเอกสารจากไฟล์แนบ)

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร