ประกาศ นักเรียนที่สมัครวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ที่ไม่ได้สมัครวิชาเฉพาะ ให้รีบดำเนินการสมัครแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศ

นักเรียนที่สมัครวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ที่ไม่ได้สมัครวิชาเฉพาะ (วาดเส้น) ของสาขาที่สมัคร

ให้รีบดำเนินการสมัครแก้ไขเพิ่มเติม ภายในวันที่ 14-19 ก.พ.2561

 

โดยต้องล็อกอินด้วยเลขประจำตัวประชาชนและ PIN Code เพื่อเข้าหน้าตรวจสอบสถานะเพื่อเพิ่มรายวิชาเฉพาะ

และดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยภายในวันเวลาดังกล่าว

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร