ประกาศ เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ(STEP) รอบทดสอบแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center)

เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย

ทางศูนย์ฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP) ออกไปก่อน

โดยจะประชาสัมพันธ์รูปแบบการสอบและกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบต่อไป

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร