กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

07.15 น.      ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกัน ณ อนุสาวรีย์ ศ.ศิลป์ พีระศรี

07.30 น.     พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ศาลเจ้าพ่อหอเชือก (หน้ากรมศิลปากร), อนุสาวรีย์ ศ.ศิลป์ พีระศรี, เจ้าแม่เฮงหลุย และเจ้านายต่างๆ ของวังท่าพระ ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ

08.09 น.     พิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ณ ด้านหน้าท้องพระโรง

10.00 น.     พิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ

12.00 น.     รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โถงล่าง หอประชุมวังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร