ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ภาคต้น/ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ภาคต้น/ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 

ขอให้นักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง ตลิ่งชัน หรือ กองคลัง สำนักงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน สำนักงานฯ อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์ โทร. 26312 หรือ งานบริการการศึกษา วังท่าระ โทร. 02-221-3903 (คุณวิลุดาฯ) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

 

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร