ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

11899832_10153571309742042_2348916796642783469_n

คณะมัณฑนศิลป์ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ในการนี้ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าภาควิชา

คลิกเพื่อชม แกลเลอรี่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร