ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหากำยำ ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหากำยำ ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560  ณ หน้าอาคารศิลป์ พีระศรี 3  และสนามกีฬาอเนกประสงค์ อาคารเพชรรัตน์-สุวัทนา พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

                                                     

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร