ปัจฉิมนิเทศ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายได้ที่ Link : แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อบัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2564 (google.com)

เพิ่มเติม : สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร