ประมวลภาพ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

ประมวลภาพ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หัวข้อ “ความฝัน การงาน การเงิน ความจริง”

โดยศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร