ปิดเส้นทางการจราจร…แผนผังการปรับเส้นทางจราจรบริเวณแยกสาธิตถึงประตูทับแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางจราจร ตั้งแต่สี่แยกสาธิต (สระว่ายน้ำ) ถึงทางออกประตูทับแก้ว โดยใช้เส้นทางเดินรถประตูสาธิตถึงสี่แยก 50 ปี แบบสวนทางกันได้ (TWOWAY) และสามารถใช้เส้นทางเดินรถถนนทับแก้ว (ถนนหน้าสำนักงานอธิการบดี) ออกทางประตูทับแก้วได้ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในมหาวิทยาลัย ในบริเวณที่ปิดการจราจร โดยจะปิดการจราจรตั้งแต่วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ตามแผนผังการใช้เส้นทางจราจรที่แนบมานี้Full page photo

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร