พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่เหมือนวันจริง) ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

พร้อมนี้คณะมัณฑนศิลป์ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์

ที่ได้เข้ารับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร