ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุม เพื่อการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าในกลุ่มผักตบชวา และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าชุมชนของจังหวัดนครปฐม ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะมัณฑนศิลป์ได้รับเกียรติจากจังหวัดนครปฐม ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าในกลุ่มผักตบชวา และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าชุมชนของจังหวัดนครปฐม ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุม และผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้บริหารคณะมัณฑนศิลป์ ผู้บริหาร Central Group และผู้แทนจาก 13 ชุมชนผู้ผลิตสินค้าที่ทำจากผักตบชวาของจังหวัดนครปฐม ได้ข้อสรุปว่าคณะมัณฑนศิลป์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชนด้านการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่มีความงดงาม และประโยชน์ใช้สอยที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีการจัดจำหน่ายอย่างแพร่หลายตามร้านค้า และถูกนำไปใช้ในกิจการโรงแรมในเครือCentral Group ทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และรองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ำ หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ให้การต้อนรับ

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร