กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
จัดโดย คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 3 ส.ค. 61
เวลา 10.00 –16.00 น.

ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ และอาคารศิลป์ พีระศรี 3
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร