พิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
พิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
———-
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร