พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะมัณฑนศิลป์ ครบรอบ 67 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 67 ปี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร