พิธีมอบทุนการศึกษา หม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ หม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมามอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา ของคณะมัณฑนศิลป์ และคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ รวมจำนวน 30 ทุน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร