พิธีเปิดนิทรรศการพื้นฐานมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566
พิธีเปิดนิทรรศการพื้นฐานมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผลงานของนักศึกษา 7 ภาควิชา จากกลุ่มรายวิชาแกน
สามารถเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 กันยายน 2566
เวลา 9:00 – 16:30 น. (เว้นวันอาทิตย์)
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: Decorative Arts, Silpakorn University 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร