พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 52 คณะมัณฑนศิลป์ (รอบที่2)

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน
✦พิธีเปิดรอบสอง วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00น.✦
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กล่าวเปิดงาน และคุณศรัณญู อยู่คงดี ผู้มีชื่อเสียงในฐานะศิลปินและนักออกแบบ
มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผลงานศิลปพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565
และเยี่ยมชมผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 52
สามารถเข้าชมได้วันจันทร์-เสาร์ ตามเวลาเปิดหอศิลป์แต่ละแห่ง ดังนี้
1. หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ (เปิด 10.00น. – 18.00น.)
รอบที่2 : ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
2. หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เปิด 10.00น. – 18.00น.)
รอบที่2 : ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
3. หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เปิด 10.00น. – 16.30น.)
รอบที่ 2 : ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร