นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยงและอาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากนายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยงและอาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับและนำชมผลงาน นิทรรศการจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 11-22 กันยายน 2560 เวลา 8.30 -16.30 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร