พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ภาพเหมือนร่วมสมัยของโบราณวัตถุ”

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ภาพเหมือนร่วมสมัยของโบราณวัตถุ”  ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่  21 มกราคม – 18 มีนาคม 2560  วันจันทร์ -วันเสาร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร