ภาพบรรยากาศ การคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 155 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิตาลี

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
การคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 155 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิตาลี
จัดโดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
.
.
โดยผลงานที่ชนะการประกวดในวันนี้จะได้รับรางวัลพิเศษจาก Vespa
และจะถูกนำไปใช้เป็นครั้งแรกที่งาน Italia Gianele ณ ไอคอนสยาม
📌ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 และในโอกาสต่อ ๆ ไป

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร