ภาพบรรยากาศ นิทรรศการ “2017 PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS”

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นิทรรศการ
“2017 PACIFIC RIM 
INTERNATIONAL EXHIBITIONS”
นิทรรศการศิลปะและการออกแบบ นานาชาติ
โดย Kongju National University
ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คณะมัณฑนศิลป์ และ Kongju National University จากสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีพิธีลงนาม MOU ร่วมกัน

นอกจากนั้นได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “2017 PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารีฯ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

โดยหลังพิธีเปิดนิทรรศการได้มีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร