ภาพบรรยากาศ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ภาพบรรยากาศ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร