มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับการจัดสรร จำนวน 10 ทุน ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อม มคอ.3 ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 (ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ)

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับการจัดสรร จำนวน 10 ทุน ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อม มคอ.3 ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 (ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ)

03011208 03011209 03011210 03011211

0301121703011212

0301121603011213

0301121503011214

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร