มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ “young Thai Artist Award” ในหัวข้อ พระอัจฉริยภาพ ในความทรงจำ สู่พลังสร้างสรรค์งานศิลป์ “จำศิลป์”

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร