มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ “young Thai Artist Award” ในหัวข้อ พระอัจฉริยภาพ ในความทรงจำ สู่พลังสร้างสรรค์งานศิลป์ “จำศิลป์”

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศอื่นๆ

2017 PACIFIC RIM  INTERNATIONAL EXHIBITIONS

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร