รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รับมอบพานดอกไม้-ธูปเทียน จากตัวแทนนักศึกษา  ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาและต้อนรับน้องใหม่  คณะวิชาวังท่าพระและตลิ่งชัน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รับมอบพานดอกไม้-ธูปเทียน จากตัวแทนนักศึกษา  ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาและต้อนรับน้องใหม่  คณะวิชาวังท่าพระและตลิ่งชัน ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร