รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2559

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ปีการศึกษา 2559   เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2559  ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์  อาคารเพชรัตน์ –สุวัทนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย “ไม่มอง-ไม่ยก-เส้นเดียว” “ดอกไม้คุณค่า” และ “ศิลปะจัดวาง”  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจัดกิจกรรมสันทนาการจากมูลนิธิพุทธิกาDSC_0787_resize DSC_0792_resize DSC_0798_resize   DSC_0814_resize DSC_0816_resize DSC_0804_resize DSC_0819_resize DSC_0830_resize DSC_0831_resize DSC_0839_resize DSC_0841_resize DSC_0854_resize DSC_0855_resize DSC_0860_resize DSC_0862_resize DSC_0866_resize DSC_0867_resize DSC_0871_resize DSC_0879_resize DSC_0886_resize DSC_0891_resize DSC_0895_resize DSC_0897_resize DSC_0910_resize DSC_0913_resize DSC_0924_resize DSC_0925_resize DSC_0926_resize DSC_0928_resize DSC_0929_resize DSC_0944_resize DSC_0946_resize DSC_0947_resize DSC_0950_resize DSC_0952_resize DSC_0995_resize DSC_0066 DSC_0064 DSC_0063 DSC_0062 DSC_0055 DSC_0053 DSC_0052 DSC_0954_resize

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร