ประกาศสถานที่สอบ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 : รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) สอบวิชาปฏิบัติ  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  และสาขาออกแบบเครื่องประดับ

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประกาศสถานที่สอบ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 : รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 8 ส.ค. 2561  ณ  อาคารศิลป์  พีระศรี 3  ชั้น 6  ห้อง 3607

สอบวิชาปฏิบัติ  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  และสาขาออกแบบเครื่องประดับ  เวลา 09.00-11.00 น.

สอบสัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร