คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ และนางสาวมุกดา จิตพรมมา ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และ รศ.ประภากร สุคนธมณี ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ และนางสาวมุกดา จิตพรมมา ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

และ รศ.ประภากร สุคนธมณี ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น

 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 75 ปี วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร