ริษัทบิ็กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Big C Young Talent Program

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทบิ็กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Big C Young Talent Program ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โทร 063-2080702 (คุณสุธน) หรือผ่านทางอีเมล์ recruit@bigc.co.th หรือ facebook : Big C Careers TH

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร