คณบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแสดงศิลปนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแสดงศิลปนิพนธ์  “ลองดู”

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. โดยผลงานดังกล่าวจะแสดงถึงวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร