วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ English Summer Course UK 2017 ณ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ English Summer Course UK 2017 ณ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 2-30 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ e-mail : suicstudyuk@gmail.com

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร