ศิลปินและนักออกแบบเซรามิคต่างชาติ เข้าศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะ

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

DSC_1770ศิลปินและนักออกแบบเซรามิคต่างชาติ  เข้าศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน 2559 ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม  อาจารย์วรรณา  ธิธรรมมา  และอาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว  ให้การต้อนรับและนำชม shop  ปฏิบัติงานของภาควิชา

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร